Stedelijke logistiek in detail : naar een decompositie van commercieel stedelijk verkeer voor de impact van zero-emissie zones.

B Kin, Hans Quak

Research output: Contribution to conferencePaper

43 Downloads (Pure)

Abstract

Rond de invoering van zero emissies zones voor stadslogistiek spelen er bij overheden verschillende vraagstukken. Doordat er beperkt beleid gemaakt werd op stedelijke logistiek, is er echter nooit de behoefte geweest om een heel gedetailleerd beeld van dit verkeer te krijgen. Stedelijke logistiek omvat bovendien een breed scala aan commerciële voertuigbewegingen en niet enkel het transport van goederen. Om de ‘logistiek’ op stadsniveau beter in kaart te brengen, zijn er verschillende data beschikbaar die met een ander doeleinde zijn verzameld. In dit artikel wordt er op basis van de beschikbare data een inschatting gemaakt van de omvang van de stedelijke logistiek en de effecten van een zero emissie zone. Hiermee kan beter in kaart gebracht worden wat de verwachte impact van de invoering van zero emissie zones is, inclusief het uitstraaleffect. Het instellen van een zone leidt naast emissieloos transport mogelijk ook tot een verandering in kilometers omdat een vervoerder zijn/haar gedrag moet aanpassen. De mogelijke gedragsreacties zijn echter wel in sterke mate segment-specifiek. De effecten van de invoering van een zero emissie zone op CO2-uitstoot en gereden kilometers per segment, binnen en buiten de zone, zijn door middel van een case studie met een zone in Utrecht in kaart gebracht met de Decamod-gedragsmodule. Resultaten laten zien dat het effect van de invoering van een zero emissie zone met name buiten de zone tot een hoge CO2-reductie leidt. Toekomstig beleid moet daarom vooral gericht zijn op het ondersteunen van de overgang van kilometers gerelateerd aan de zone naar een nul-emissie alternatief alsook het reduceren van voertuigkilometers.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 10 Mar 2022
EventVervoerslogistieke werkdagen (VLW) - Mechelen, Belgium
Duration: 10 Mar 202211 Mar 2022
http://vervoerslogistiekewerkdagen.com/

Conference

ConferenceVervoerslogistieke werkdagen (VLW)
Country/TerritoryBelgium
CityMechelen
Period10/03/2211/03/22
Internet address

Keywords

  • stedelijke distributie
  • city logistics

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Stedelijke logistiek in detail : naar een decompositie van commercieel stedelijk verkeer voor de impact van zero-emissie zones.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this