Plaats voor logistiek in autovrije gebiedsontwikkeling : van verschonen en verminderen naar ruimtelijk integreren.

A Rondaij, B Kin, Hans Quak, M Heezen

Research output: Contribution to conferencePaper

15 Downloads (Pure)

Abstract

Met de huidige maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaat en transities op het gebied van de vermindering van beschikbare ruimte voor stedelijk goederenvervoer en de sterke groei in e-commerce wordt het steeds belangrijker om logistiek mee te nemen in het ruimtelijk ontwerp van een gebied. Hierdoor kan efficiënte bevoorrading worden gerealiseerd en overlast worden beperkt. Ook kan zo worden aangesloten bij stedelijke ambities omtrent schone en slimme stadslogistiek. Toch wordt logistiek vaak niet of beperkt meegenomen in de ruimtelijke planning bij het (her-)ontwikkelen van gebieden. Door vroegtijdig na te denken over hoe het logistieke systeem eruit moet zien kan in het stedelijke ontwerp rekening worden gehouden met het ruimtegebruik van logistiek. Dit kan inefficiënte inpassing achteraf voorkomen. Om een hulpmiddel te bieden voor steden is daartoe een methode ontwikkeld die een basis vormt voor het nadenken over hoe logistiek kan worden geïntegreerd in de ruimte bij nieuwe gebiedsontwikkelingen. Stadslogistiek kenmerkt zich door de grote diversiteit van stromen waarin elk logistiek segment (afval, bouw, express en pakket, facilitair, etc.) om een eigen aanpak vraagt. Om die reden is het uitgangspunt van de methode om eerst grip te verkrijgen op het verwachte aantal voertuigen per stadslogistiek segment voordat wordt gekeken naar welke logistieke oplossingen passend zijn. Op basis van de samenstelling van het nieuw te ontwikkelen gebied (type en grootte bedrijven, functies en aantal huishoudens) en de geobserveerde voertuigen in andere gebieden wordt daar een inschatting van gegeven. Vanuit hier kan met maatwerk een mix van logistieke oplossingen worden opgesteld dat aansluit bij het type logistiek en de kenmerken en plannen voor en rond het gebied. Stedenbouwkundige ontwerpers kunnen dit vervolgens meenemen, zodat logistiek een slim en integraal onderdeel wordt van het ontwerp.

Original languageEnglish
Publication statusPublished - 11 Mar 2022
EventVervoerslogistieke werkdagen (VLW) - Mechelen, Belgium
Duration: 10 Mar 202211 Mar 2022
http://vervoerslogistiekewerkdagen.com/

Conference

ConferenceVervoerslogistieke werkdagen (VLW)
Country/TerritoryBelgium
CityMechelen
Period10/03/2211/03/22
Internet address

Keywords

  • city logistics
  • stedelijke logistiek
  • autovrij
  • car free
  • ruimtelijke ontwikkeling
  • spatial development

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Plaats voor logistiek in autovrije gebiedsontwikkeling : van verschonen en verminderen naar ruimtelijk integreren.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this