Project Details

Description

Stadsmusea staan voor de uitdaging om verschillende publieksgroepen te bereiken en te engageren, maar door de verchillende vragen vanuit de lokale politiek en andere stakeholders binnen de stad is het profiel van het stadsmuseum momenteel niet helder. Dit onderzoek levert bruikbare kwaliteitscriteria en een praktische toolkit op, waarmee stadsmusea en de bredere cultuursector hun kwaliteiten beter meten en tonen. De hoofdvraag waarop dit onderzoeksproject antwoord geeft is ‘Wat zijn criteria die de impact van het stadsmuseum bepalen en die niet alleen ingaan op de economische opbrengsten en waarmee de betekenis van het stadsmuseum de juiste invulling krijgt?’ De onderzoeksaanpak is innovatief in de kern, door gebruik te maken van design thinking principes. De onderzoeksaanpak is daarnaast gestoeld op meer traditionele methodieken, te weten desk research, interviews, en focus groepen. Het project sluit af met interactieve symposia in de deelnemende steden, waarbij de stakeholders in de stad de toolkit in de praktijk brengen. Het consortium van dit onderzoeksproject bestaat uit de aanvrager: Breda University of Applied Sciences (BUas), één MKB-partner: Hoebink Onderzoek en Advies, en drie stadsmusea: Musea Zutphen, Museum Gouda en het Stedelijk Museum Breda.
StatusFinished
Effective start/end date1/02/205/06/22

Funding

  • Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Keywords

  • museums

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.