Onderzoek Meerwaarde Waterpark Veerse Meer Nieuw.

Project: Research

Project Details

Description

In 2018 heeft Investeringsmaatschappij Driestar (onder meer eigenaar Hof van Saksen) het failliete vakantiepark Waterpark Veerse Meer overgenomen van de curator. Dit vakantiepark was in aanbouw met reeds een aantal gerealiseerde recreatiewoningen. Stichting Aqua Familia is de overkoepelende vereniging van eigenaren van alle bestaande 52 recreatiewoningen.

Driestar wil het park graag doorontwikkelen met als werknaam ‘Waterpark Veerse Meer Nieuw’, maar hiervoor is een aanpassing van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk. Stichting Aqua Familia heeft Markteffect gevraagd om, in samenwerking met Breda University of Applied Science een onderzoek te ontwerpen, op te zetten en uit te voeren om inzicht te krijgen in de meerwaarde van Waterpark Veerse Meer Nieuw. Door middel van diepte-interviews met diverse stakeholders (hoofdstuk 1), een online vragenlijst onder de bestaande huiseigenaren van recreatiewoningen op het huidige park (hoofdstuk
2) en een literatuuronderzoek naar de effecten van toerisme en recreatie (hoofdstuk 3), is een beeld geschetst van de mogelijke meerwaarde van het toekomstige waterpark.

Partner: Markteffect, in opdracht van Stichting Aqua Familia.
StatusFinished
Effective start/end date1/05/211/09/21

Funding

  • Stichting Aqua Familia

Keywords

  • social impact
  • Veerse Meer
  • waterpark

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.