KNEITER Leidraad

Project: Research

Project Details

Description

Doel van dit project is het ontwikkelen van een Leidraad voor economische impactanalyses in toerisme en recreatie. Deze Leidraad zal duidelijk maken wat de minimale kwaliteitseisen zijn waaraan een economische impactanalyse moet voldoen, qua te gebruiken databronnen, definities/afbakeningen en methodes. In dat opzicht zorgt de KNEITER-Leidraad voor standaardisatie. De KNEITER-Leidraad moet echter ook flexibiliteit bieden: Binnen elke economische impactanalyse worden keuzes gemaakt. Dit op basis van de wensen van de opdrachtgever, kennis en kunde van de opdrachtnemer, de beschikbare data, het budget, specifieke bijzonderheden in de regio, etc. Het is belangrijk om de consequenties van die keuzes te duiden. Bij elke keuze laat de KNEITER-Leidraad zien wat dat betekent voor de interpretatie van de resultaten en de vergelijkbaarheid daarvan. Uiteindelijk doel is dat de KNEITER-Leidraad bijdraagt aan betere en meer vergelijkbare (voorstellen voor) economische impactstudies, op basis waarvan betere beslissingen genomen kunnen worden.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Funding

  • Data Development Lab

Keywords

  • economic impact analysis
  • tourism
  • leisure