Impactstudie Dutch Grand Prix Zandvoort.

Project: Research

Project Details

Description

De terugkeer van de Dutch Grand Prix naar Zandvoort in 2021 brengt veel te weeg. In opdracht van de gemeente Zandvoort en de organisatie van de Dutch Grand Prix onderzoekt BUas de economische en sociaal maatschappelijke impact van het evenement. Wat levert het evenement op en hoe beleven bezoekers, bewoners en ondernemers de DGP? Het onderzoek bespreekt en vergelijkt de DGP edities in 2021, 2022 en 2023.
StatusActive
Effective start/end date23/04/21 → …

Funding

 • Gemeente Zandvoort
 • Organisatie Dutch Grand Prix

Keywords

 • economic impacs
 • economische impact
 • social impacts
 • economische gevolgen
 • sociale impact
 • sociale gevolgen
 • events
 • evenementen
 • Dutch Grand Prix
 • Zandvoort
 • Formula 1
 • Formule 1
 • autosport
 • autosports

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.