Fieldlab

Project: Research

Project Details

Description

Fieldlab Evenementen onderzoekt de mogelijkheden om evenementen, in tijden van Covid-19, verantwoord, voor een breed publiek en met 100% capaciteit te organiseren (Fieldlab, 2020). Binnen dit onderzoek definieert Fieldlab een aantal afzonderlijke bouwstenen die als collectief een fundament zullen bieden voor het opschalen naar de organisatie van evenementen tegen de volwaardige capaciteit.

Logistics Community Brabant (LCB) participeert in dit onderzoek en zal zichzelf toeleggen op de bouwstenen; tracking & tracing en bezoekersdynamiek.

Partners: Breda University of Applied Sciences (BUas), Logistics Community Brabant (LCB), Alliantie van evenementenmakers, Eventplatform, Dutch Creative Council, Health Holland, ClickNL, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Economische zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Radboud UMC, TU Delft, University of Twente, TNO innovation for life. 
StatusFinished
Effective start/end date1/10/201/10/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.