Economische impacts van toerisme in de gemeenten Gilze en Rijen en Alphen Chaam in 2021

Project: Research

Project Details

Description

Inzicht verkrijgen in het belang van verblijfs-en dagtoerisme voor de gemeenten Alphen Chaam en Gilze Rijen. Het onderzoek kijkt primair naar de economische impacts van toerisme in de regio dmv Input-Output model, maar sociale en ecologische aspecten worden tevens meegenomen.

Client: Toerisme de Baronie
AcronymTdB
StatusFinished
Effective start/end date1/04/211/02/22

Keywords

  • Noord-Brabant
  • waarde/belang van het toerisme
  • economische effecten
  • Economische Impacts
  • tourism
  • QoL
  • quality of life
  • input output model

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.