Carbon footprint inkomend toerisme Vlaanderen.

Project: Research

Project Details

Description

Toerisme Vlaanderen is bezig met de ontwikkeling van een meetkader om de nieuwe strategische visie omtrent toerisme te ondersteunen. Hierbij zou de carbon footprint van inkomend toerisme een indicator moeten zijn. Er is op dit moment geen carbon footprint berekening van toerisme in of naar Vlaanderen beschikbaar. Toerisme Vlaanderen beschikt wel over voldoende data over het inkomend toerisme, maar niet over voldoende kennis m.b.t. het berekenen van carbon footprints en heeft daarom het CSTT benaderd. Gelijkenissen met Nederlandse data zijn groot, maar er moet een nieuwe “syntax” moeten worden ontwikkeld, om de data over inkomend toerisme naar carbon footprint gegevens te vertalen en in heldere tabellen om te zetten. Deze tabellen zullen geanalyseerd worden, waarna een rapportage kan worden geschreven. Het gaat hier om een nulmeting die in de toekomst relatief eenvoudig herhaald kan worden.

Het eindproduct is een gedetailleerde rapportage over de carbon footprint van inkomend toerisme naar Vlaanderen over 2019.
StatusFinished
Effective start/end date1/09/201/07/21

Funding

  • Toerisme Vlaanderen

Keywords

  • carbon footprint
  • Toerisme Vlaanderen

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.