Klankbord Immersieve Technologie

Activity: Consultancy

Description

Opstellen van een kabinetsreactie op de motie Van der Staaij en Van der Graaf die de regering oproept om onderzoek te doen naar de noodzaak tot de aanpassing van reguleringskaders rond ‘virtuele technologie.
Period14 Sept 2021
Work forMinisteries van J&V, BZK, EZK, VWS, SZW en I&W, Netherlands

Keywords

  • virtual reality
  • VR
  • law
  • ethics