Expert table multiple year strategy definition.

Activity: Consultancy

Description

De experttafel wordt georganiseerd om externe expertise te betrekken bij de koers-in-wording van het VOvA. De eerste tafel gaat vooral over twee thema’s in relatie tot elkaar: leerroutes/maatwerk/ flexibilisering en digitalisering. De tafel is succesvol als het oplevert dat er een – in de context van het VOvA toepasselijke – definitie ligt (1), als helder is welke aspecten hierbinnen het belangrijkst zijn (2) en als er een lijst is met mogelijke beloften die kunnen worden gemaakt met betrekking tot 2026 op het niveau van de gehele scholengroep (3). Indien mogelijk, wordt aanvullend hierop duidelijk wat op VOvA-niveau ten doel kan worden gesteld en welke ruimte dit wel/niet laat voor eigen invulling op schoolniveau. Wat moet uniform en/of centraal en wat juist niet?
Period14 Oct 2022
Work forVoorgezet Onderwijs van Amsterdam, Netherlands

Keywords

  • flexible education
  • vocational education
  • stategy